Новини

26 грудня на кафедрі біохімії та медичної хімії відбулося чергове засідання СНТ. Була представлена доповідь на тему: « The development of novel dual-action antihypertensive medicines» («Розробка новітніх антигіпертензивних препаратів подвійної дії»). В якості доповідача виступила студентка докторантури Мельбурнського університету, стипендіатка Australian research scholarship Величенко Юлія Олександровна.

26 грудня на кафедрі біохімії та медичної хімії відбудеться засідання наукового гуртка з біохімії на тему: “Розвиток новітніх антигіпертензивних препаратів з подвійною дією”, аудиторія 301 в 16:00.

Запрошуються всі бажаючі!

26th December at the Department of Biochemistry and Medical Chemistry,will be a meeting of the students scientific society of biochemistry, audience 301 at 4:00 pm. The topic of the report: “The development of Novel Dual-Action Antihypertensives medicines”

Everyone is invited!

афиша.pdf

7 вересня 2018 року на базі кафедри відбулася лекція на тему “Генотоксичність наночастинок і роль стресу ендоплазматичного ретикулума у розвитку патологічних станів”.

Лектор: Мінченко Олександр Григорович — член-кореспондент НАН України, д. б. н., проф., заступник директора НДІ Біохімії ім.Палладіна (м.Київ)

Окрім співробітників кафедри біохімії та медичної хімії, лекцію також відвідали: зав. кафедрою біохімії ДНУ ім. Олеся Гончара, д.б.н., проф. Ушакова Г.О., д.мед.н., проф. Новицька-Усенко Л.В., зав. кафедрою фізіології та біохімії тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, к.б.н., проф. Степченко Л.М., студенти нашої академії, а також студенти ДНУ ім. Олеся Гончара. Лекція супроводжувалася жвавим інтересом з боку слухачів, а також різнобічною дискусією щодо викладених наукових даних та суміжних проблем.

14 травня 2018 р. відбулося сумісне засідання в межах студентських наукових гуртків відповідно кафедри гістології, кафедри біохімії та медичної хімії та кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології. На засіданні були присутні студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів, доценти Егорова С.Ю., Черноусова Н.М., Потоцька О.Ю. Доповіді «Будова та властивості імуноглобулінів», доп. Соломаха Т.(група 6а, 2-й курс), «Механизмы, обеспечивающие разнообразие антител. Дифференцировка плазмоцитов в лимфоидных органах человека», доп. Детков М. (група 11б, 1-й курс), «Роль Th17 у патогенезі аутоімунних захворювань», доп. Костирко І.О. (3-й курс) були заслухані з великою цікавістю.

Протягом квітня у Буковинському державному медичному університеті відбувся другий етап Всеукраїнського наукового конкурсу студентських робіт з галузі знань «Теоретична медицина». Фрейвальд Семен Валентинович, студент 2-го курсу Дніпропетровської медичної академії, посів I місце у науково-практичній конференції із роботою на тему: «Вплив корвітину й альфа-кетоглутарату на показники карбонільно-оксидативного стресу у щурів під час ізадрин-індукованої ішемії міокарду», яка була виконана на кафедрі біохімії та медичної хімії під керівництвом професора, доктора біологічних наук Шевцової Алли Іванівни. Диплом переможцю було вручено особисто ректором Буковинського державного медичного університету - доктором медичних наук, професором Бойчук Тарасом Миколайовичом.

Завідуюча кафедрою Маслак Г.С., професор Шевцова А.І. та викладач Нетроніна О.В. представили наукові надбання кафедри та прийняли активну участь у роботі науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ», яка проходила у м. Харків, 12-13 квітня 2018 р. Організаторами конференції були Харківський національний медичний університет та Національний фармацевтичний університет.

Також під час поїздки з дружнім візитом відвідали кафедру біохімії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Був підписаний договір про співпрацю та обговорені основні напрямки подальших досліджень.

ОБ'ЯВА

Розширений семінар з біохімії «Загальні закономірності метаболізму» для вітчизняних студентів ІІ курсу стоматологічного та медичних факультетів відбудеться в ауд № 10:

13.03 - ІІ стрічка (10.50) – стоматологія

20.03 - І стрічка (9.00) – А поток

21.03 - І стрічка (9.00) – Б поток

22.03 - І стрічка (9.00) – В поток

23.03 - І стрічка (9.00) – Г, Д поток

Матеріали для підготовки викладені на сайті кафедри

________________________________

Запрошуємо cтудентів взяти участь у I етапі I туру Всеукраїнської олімпіади з біохімії, що відбудеться 02.03.2018 року з 15.00 по 17.00 в ауд. 210 (комп’ютерний клас) кафедри.

Тестування на основі бази Крок 1

______________________________

12 ̶ 16 лютого 2018 у м. Варшаві (Польща), на базі Біологічного факультету Варшавського університету та Польського товариства з вивчення лабораторних тварин POLASA викладачі кафедри біохімії та медичної хімії Шаульська Ольга Едуардівна, Ткаченко Вікторія Андріївна та студент І мед. факультету Сірко Богдан пройшли підготовку по роботі з лабораторними тваринами за протоколом POLASA.

Навчання здійснювалося за грантом від кафедри біології Лундського університету (Швеція), Інституту фізіології та харчування тварин ім. Кілановського (Jablonna, Польща) під патронатом Національного етичного комітету з експериментів на тваринах Біологічного факультету Варшавського університету.

Освітню програму було розпочато з етичних принципів стосунків людей з тваринами, обговорення правил щодо придбання та розведення тварин, та догляду за ними, використання тварин у наукових або освітніх цілях, включаючи генетично модифіковані організми. Спеціалісти з POLASA доповідали про те, як відбувається контроль заводчиків, постачальників і користувачів, та які штрафи за порушення правил, як потрібно готувати інформацію про експерименти на тваринах, процедури планування, включаючи статистичну інформацію, правила безпеки роботи з тваринами. Цікавими були лекції присвячені розведенню лабораторних тварин з урахуванням біології виду, стандартам підтримки цих тварин (середовище, клітки, корми) та щоденному догляду.

Було також розглянуто такі теми як: мікробіологія, здоров'я та гігієна лабораторних тварин, поведінка тварин, фізіологія, анатомія, біль і страждання у лабораторних тварин; анестезія та методи знеболення, засоби евтанізії, визначення смерті тварин.

Тижневий навчальний курс включає лекції, що проводились кожного дня з 8:30 до 17:00.

Отже, цей навчальний курс є дуже цікавим та важливим, по закінченню курсів слухачі отримують сертифікат міжнародного зразка, який дозволяє проводити дослідження з використанням лабораторних тварин в будь-яких установах.

5-6 жовтня 2017року у палаці студентів ДНУ відбулася 4-та Міжнародна наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ ТА КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ». Організаторами якої виступили кафедра біофізики та біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та кафедра біохімії та медичної хімії ДЗ «ДМА МОЗ УКРАЇНИ». На конференції були представлені усні та стендові доповіді за секціями: 1) нейробіологія та нейрохімія; 2) медична біохімія; 3)екологічна біохімія; 4) клітинна біологія. У роботі конференції взяли участь 292 учасники, серед них 44 іноземних, з Туреччини, Швеції, Чеської республіки, Білорусі, США, Норвегії, Польщі.

Наукова робота нашої кафедри була представлена усними доповідями Маслак Ганни Сергіївни «РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ЗА ЛЕЙКЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ», Гордієнко Юлії Анатоліївни «ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОЇ ДНК ТА ПОЛІФОСФАТІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» та Ткаченко Вікторії Андріївни «ЕПЛЕРЕНОН ПОСЛАБЛЮЄ СЕРЦЕВУ ДИСФУНКЦІЮ ТА ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ СТРЕС У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ МІОКАРДА». Та стендовою доповіддю Нетроніної Ольги Володимирівни «СІАЛОТОПИ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ЗА ЛЕЙКЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ».

18-20 вересня 2017р. у місті Люблін (Польща) відбулася VIII Львівсько-Люблінська конференція з експериментальної та клінічної біохімії, на якій були представлені наукові здобутки кафедри біохімії та медичної хімії нашої академії. Співробітники кафедри приймали активну участь у роботі конференції із усними та стендовими доповідями.

11-12 травня 2017 року на базі Запорізького медичного університету відбулася конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017». У секції «біохімія» від ДЗ «ДМА» приймала участь студентка 2-го курсу І медичного факультету Ніколайчик Аліна (10а). За доповідь «Вплив корвітину та доксицикліну на стан міокарда при експериментальному ішемічному ушкодженні» вона посіла І місце та була відзначена Дипломом 1-го ступеня в номінації «Найкраща наукова доповідь».

Науковий керівник: вик. кафедри біохімії та медичної хімії Ткаченко В.А.

Колектив академії та студентство вітають Аліну з відмінним результатом!