Колектив

Маслак Ганна Сергіївна

завідувач кафедри, доцент, доктор біологічних наук (медична біохімія 14.01.32)

Тема кандидатської дисертації: «Глікозильованність IgG та їх взаімодія із фібронектином в нормі і при патології» (біохімія 03.00.04).Тема докторської дисертації: «Глікоформи білків плазми і клітин та експресія генів за лейкемічних захворювань»Вiдповiдальний секретар Дніпропетровського відділення українського біохімічного товариства.

Бразалук Олександр Захарович

професор, доктор біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема докторської дисертації: «Стан ліпідів, білків і обмін кальцію в скелетних м’язах за умов порушення нейротрофічного контролю».Дійсний член Української академії наук, член 2-х фахових семінарів по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Голова випускної державної комісії ДНУ ім. Олеся Гончара з біохімії та мікробіології. Голова Дніпропетровського відділення Українського біохімічного товариства.


Шевцова Алла Іванівна

професор, доктор біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема докторської дисертації: «Специфічні глікопротеїни трофобласта у нормі та при патології».Член 2-х рад з передзахисту дисертаційних робіт.Відповідальна за наукову роботу кафедри.


Лебеденко Віталій Юхимович

доцент, кандидат біологічних наук (фізіологія людини та тварин 03.00.13)

Тема кандидатської дисертації: «Межсегментарные влияния на регуляторные нейронные механизмы шейного утолщения при активации нервов задней конечности».

Черноусова Наталія Михайлівна

доцент, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Еколого-фізіологічні основи стійкості вегетуючих рослин кукурудзи до низьких позитивних нічних температур».Керівник СНТ кафедри. Відповідальна за методичну роботу кафедри.Відповідальна за навчальну роботу з англомовними студентами ІІ курсу.Відповідальна за підготовку студентів до іспитів формату «Крок-І» з Біологічної хімії.


Письменецька Ірина Юріївна

викладач, доцент, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження гетерогенності та поліморфізму зеїнів самозапилених ліній кукурудзи».Відповідальна за міжнародні наукові зв’язки кафедри.

Пелешенко Ганна Борисівна

доцент, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Фрагменти фібронектину людини і їх імуноглобулін-зв’язуюча активність за норми і при запальних процесах в сполучній тканині».Відповідальний секретар ДЕК.Відповідальна за роботу з іноземними студентами ІІ курсу.Відповідальна за підготовку студентів спеціальності «Фармація» до іспитів формату «Крок-І» з Біологічної хімії.

Абраімова Ольга Євгеніївна

старший викладач, кандидат біологічних наук (біотехнологія 03.00.20)

Тема кандидатської дисертації: «Біотехнологія отримання морфогенних калусів та рослин-регенерантів для генетично різнорідних форм кукурудзи (Zea mays L.)».Відповідальна за роботу з іноземними студентами І курсу.

Шевцова Ксенія Вікторівна

викладач, доцент, кандидат технічних наук (хімія високомолекулярних сполук 02.00.06)

Тема кандидатської дисертації: «Создание систем модификаторов на основе лигнина для совершенствования структуры и свойств эластомерных композиций»

Нетроніна Ольга Володимирівна

доцент, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Сіалові кислоти плазми та сіальованість лімфоцитів при хронічних лімфо- і мієлопроліферативних захворюваннях крові».Відповідальна за навчальний процес на кафедрі

Мурашевич Богдан Валерійович

доцент, кандидат хімічних наук (органічна хімія 02.00.03)

Тема кандидатської дисертації: «Синтез та реакції аренальазинів хінонів».Відповідальний за електронні ресурси кафедри

Сеферова Марина Федорівна

викладач, доцент, кандидат хімічних наук (органічна хімія 02.00.03)


Володарець Свiтлана Олександрiвна

викладач, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Сануюча функція деревних рослин культурфітоценозів урбанізованого середовища ».

Долгіх Ганна Віталіївна

викладач

Відповідальна за роботу зі студентами І курсу.

Савченко Анастасія Володимирівна

викладач

відповідальна за виховну роботу на кафедрі


Ткаченко Вікторія Андріївна

викладач, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертація "Окисна модифікація білків та шляхи ії запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда"Відповідальна за архів кафедри та оформлення стендів, відповідальний секретар засідань кафедри.

Шаульська Ольга Едуардівна

викладач

Відповідальна за оновлення баз «Крок-І» з Біологічної хімії.Відповідальний секретар засідань кафедри та науково-методичних нарад.Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Матриксні металопротеїнази та їх інгібітори при оксидативно-карбонільному стресі"
Перебуває у декретній відпустці.


Кузьменко Катерина Юріївна

викладач


Перебуває у декретній відпустці.

Коротаєва Еліна Ігорівна

викладач

Хмельникова Людмила Іванівна

викладач, доцент, кандидат хімічних наук

член профкому ДМАГолова предметної комісії для абітурієнтів по «Хімії»Відповідальна за складання тестових завдань для КРОК-1 по аналітичної хімії та фізичної та колоїдної хіміїЧлен журі / експерт Всеукраїнської олімпіади з хімії для студентівЧлен журі / експерт Всеукраїнської олімпіади з хімії для учнівВідповідальна за підготовку студентів спеціальності «фармація» до іспитів формату КРОК-1 по аналітичної хімії та фізичної та колоїдної хімії

Клебанський Євгеній Олегович

доцент, кандидат хімічних наук

Відповідальний за організаційно-методичну роботу за напрямком "фармація" та "клінічна фармація"

Дмітрікова Лариса Василівна

викладач, доцент, кандидат хімічних наук

Відповідальна за науково-дослідну роботу за напрямком "фармація" та "клінічна фармація"

Більчук Валентина Сидорівна

викладач, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Член Приймальної комісії академіїВідповідальна за виховну роботу зі студентами 1 курсу спеціальності "Фармація"Відповідальна за інструктаж з техніки безпеки для студентів

Литвякова Людмила Никифорівна

старший лаборант

Тропко Олена Андріївна

лаборант

Машкова Людмила Іванівна

лаборант