Дисципліни

Дисципліни, що викладаються за напрямками підготовки 222 "Медицина" та 221 "Стоматологія":

«Медична хімія» 1 курс

«Біоорганічна хімія» 1 курс

«Біологічна хімія» 2 курс

Дисципліни, що викладаються за напрямками підготовки 227 "Фізична терапія, ерготерапія":

«Медична хімія» 1 курс

«Загальна біологічна хімія та біологічна хімія рухової активності» 2 курс


Дисципліни, що викладаються за напрямком підготовки 226 «Фармація. Промислова фармація»:

«Загальна та неорганічна хімія» 1 курс

«Фізичні методи аналізу» 1 курс

«Аналітична хімія» 2 курс

«Фізична та колоїдна хімія» 2 курс

«Органічна хімія» 2 курс

Дисципліни, що викладаються за напрямком підготовки «Фармація»:

«Біологічна хімія»3 курс (заочна форма навчання)

«Біологічна хімія» 3 курс (очна форма навчання)

«Фармацевтична хімія» 3-4 курс

«Фізико-хімічний аналіз в створенні ліків» 3 курс

«Медична хімія» 4 курс

«Стандартизація лікарських засобів» 5 курс