2 курс

графік відпрацювань_осінь_2018-19.pdf
2 курс_лаб-практ Аналит_хим_осень_рус 18-19.pdf
2 курс_лаб-практ Орг_хим_осень_рус 18-19.pdf
2 курс_лаб-практ Физ-кол_хим_осень_рус 18-19.pdf
2 курс_лекции Аналит_хим_осень_рус 18-19.pdf
2 курс_лекции Орг_хим_осень_рус 18-19.pdf
2 курс_лекции Физ-кол_хим_осень_рус 18-19.pdf
2 course_criteria_Analyt_chem.pdf
2 course_criteria_Phys_methods.pdf
2course_criteria_Psyl_Col_chem.pdf