Біохімія

Студентам спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія"


Заняття згідно з календарного плану

18.03.2020 (середа) – Група №701а


Відповіді краще надсилати у формі "Моя робота" фото виконаного завдання

Адреса для надсилання контрольних завдань:

dma.biochemistry.reab@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати

у календарно-тематичному плані)


В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № підгрупи та №

теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською (I_int)

BBBB – № групи/підгрупи

CCCC – № теми

DDDD – прізвище студента


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі

студент має надіслати листа, в темі якого зазначити «ZAPYT»