Фармацевтична хімія


Методичні матеріали занять з «фармацевтичної хімії» для студентів ІІІ курсу групи 351а спеціальності «фармація»

Дата 23.03.2020

Практичне заняття №7 (VІ сем)

Тема: Психостропні лікарські засоби. Похідні бутирофенону. Трициклічні антидепресанти. Інгібітори моноамінооксидази.

Дата 30.03.2020

Практичне заняття №8 (VІ сем)

Тема: Лікарські засоби з групи нейромедіаторних амінокислот та їх похідних.

Дата 06.04.2020

Практичне заняття №9 (VІ сем)

Тема: Засоби для лікування паркінсонізму. Холінолітичні лікарські засоби. Дофамінергічні лікарські засоби.

Матеріали для підготовки занять і контрольні завдання розташовані на сторінках 2,3,4.

Адреса для надсилання контрольних завдань:

dsma. pharmchem.int@gmail.com

Завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати заняття.

В темі листа студент визначає П,І,Б., факультет, № підгрупи та номер теми в наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

AAAA – назва факультету латинською (І_int)

BBBB - № групи/підгрупи

CCCC - № теми

DDDD – прізвище студента

З метою надання кафедрою консультацій у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити «ZAPYT»


Фармацевтична хімія, заняття №7(VI сем)

Психостропні лікарські засоби. Похідні бутирофенону. Трициклічні антидепресанти. Інгібітори моноамінооксидази.

Теоретичні питання для самопідготовки.

1. Нейролептики – похідні бутирофенону: галоперидол, дроперидол, трифлуперидол.

1.1. Загальна структура бутирофенонів.

1.2. Властивості лікарських речовин (субстанцій). Застосування і зберігання.

1.3. Методи ідентифікації.

1.4. Кількісне визначення(методи).

2. Класифікація антидепресантів.

3. Інгібітори моноамінооксидази (МАО): ніаламід, іпроніазид. Властивості, ідентифікація, методи кількісного визначення, застосування і зберігання.

4. Неселективі блокатори зворотного нейронального захоплення моноамінів: Трициклічні антидепресанти: амітриптилін, іміпрамін. Властивості, ідентифікація, методи кількісного визначення, застосування і зберігання.

Лікарські засоби*: галоперидол, дроперидол, трифлуперидол, ніаламід, іпроніазид, амітриптилін, іміпрамін.

*Вміти дати характеристику лікарського засобу за наступною схемою: структурна формула; хімічна, міжнародна непатентована та торгові назви; фармакологічну та хімічну групи сполук; коротка характеристика фізико-хімічних властивостей; реакції ідентифікації; кількісне визначення; застосування; умови зберігання.

Література

1. Медична хімія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.С.Гриценко, С.Г.Таран, Л.О.Перехода, та ін.; за заг. ред. І.С.Гриценка. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. С. 159-161, 201-205.

2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Учебн. пособие / В.Г.Беликов – 4 изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2007; С. 259-260, 459-465, 575-577.

3. Туркевич М., Владзімірська О., ЛесикР. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. Вінниця: Нова книга, 2003. с. 255-257, 380-383.

Контрольні завдання.

1. Зробити звіт «Психостропні лікарські засоби. Похідні бутирофенону. Трициклічні антидепресанти. Інгібітори моноамінооксидази». Перелік лікарських субстанцій: галоперидол, дроперидол, трифлуперидол, ніаламід, іпроніазид, амітриптилін, іміпрамін.