Біохімія

дистанійне навчання студентам фарм укр біохімія 27.04.-11.05.docx

Студентам спеціальність «Фармація» (вітчизняні)

Дистанційне навчання - Матеріали, завдання розміщені в

інтерактивному курсі «Біохімія» на базі платформи Moodle

(moodle.dma.dp.ua)

Календарно-тематичний план лабораторних/практичних занять

09.04.2020 (ЧТ) – Група №351а – Тема №25

 Тема занять (Біохімічні функції печінки в організмі. Обмін

жовчних пігментів. Патобіохімія жовтяниць)

 Завдання: заповнення таблиць

 Завдання: вирішення ситуаційних задач та тестових завдань

16.04.2020 (ЧТ) – Група №351а – Тема №26

 Тема занять (Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних

токсинів. Мікросомальне окислення)

 Завдання: відповісти на теоретичні питання

 Завдання: вирішення ситуаційних задач та тестових завдань

23.04.2020 (ЧТ) – Група №351а – Тема №27

 Тема занять (Дихальна функція еритроцитів. Роль крові у

підтримці гомеостазу організму людини)

 Завдання: відповісти на теоретичні питання

 Завдання: вирішення ситуаційних задач та тестових завдань

Адреса для надсилання контрольних завдань:

dsma.biochemistrypharmacy.ukr@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у

календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № підгрупи та № теми

у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською (I_int)

BBBB – № групи/підгрупи

CCCC – № теми

DDDD – прізвище студента


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі

студент має надіслати листа, в темі якого зазначити «ZAPYT»

дистанійне навчання студентам фарм укр біохімія.docx