Органічна хімія

Розклад відеоконференцій органічна хімія фарм вітчизн.docx
Розклад відеоконференцій органічна хімія фарм вітчизн (1).docx
дистанц.обучение-укр 3 органика частина.docx

Студентам спеціальність «Фармація» (вітчизняні) 2 курс

Дистанційне навчання – Матеріали завдання розміщені в інтерактивному курсі

«Органічна хімія» на базі платформи Moodle (moodle.dma.dp.ua)

Календарно-тематичний план лабораторних/практичних занять

Модуль 2, тема 2

10.04.2020 (ПТ) – група 351а – тема «Одноосновні карбонові кислоти»

- завдання:

1. Вправи для закріплення матеріалу. Тема 2;

2. Тема 2. Тест (виконувати в письмовому вигляді);

Модуль 2, тема 3

17.04.2020 (ПТ) – група 351а – тема «Двуосновні карбонові кислоти. Метод

ацилювання»

- завдання:

1. Вправи для закріплення матеріалу. Тема 3;

2. Тема 3. Тест (виконувати в письмовому вигляді);

Модуль 2, тема 4

24.04.2020 (ПТ) – група 351а – тема «Функціональні похідні карбонових кислот.

Мила, твіни, воски, похідні карбонатної кислоти»

- завдання:

1. Вправи для закріплення матеріалу. Тема 4;

2. Тема 4. Тест (виконувати в письмовому вигляді);


Адреса для надсилання контрольних завдань:

dsma.organicchemistrypharm.ukr@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-

тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет № підгрупи в наступному форматі:

АААА_ВВВВ_СССС_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською (I_int)

BBBB - № групи

CCCC – назва теми

DDDD – прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має

надіслати листа, в темі якого зазначити «ZAPYT»

Студентам спеціальність «Фармація» (вітчизняні)


Дистанційне навчання – Матеріали завдання розміщені в інтерактивному курсі

«Органічна хімія» на базі платформи Moodle (moodle.dma.dp.ua)

Календарно-тематичний план лабораторних/практичних занять

20.03.2020 (ПТ) – група 351а – тема «Гетерофункціональні похідні карбонових кислот»

- завдання: рішення тестових завдань


27.03.2020 (ПТ) – група 351а – тема «П´ятичленні гетероциклічні сполуки з одним

гетероатомом. Хімічні властивості піролу, фурану, тіофену»

- завдання: рішення тестових завдань


3.04.2020 (ПТ) – група 351а – тема «П´ятичленні гетероциклічні сполуки з двома

гетероатомами. Хімічні властивості похідних піразолу та імідазолу»

- завдання: рішення тестових завдань


Адреса для надсилання контрольних завдань:

dsma.organicchemistrypharm.ukr@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-

тематичному плані)


В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет № підгрупи в наступному форматі:

АААА_ВВВВ_СССС_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською (I_int)

BBBB - № групи

CCCC – назва теми

DDDD – прізвище студента


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має

надіслати листа, в темі якого зазначити «ZAPYT»