2-й курс

Студентам спеціальність «Стоматологія» (вітчизняні)


Календарно-тематичний план практичних занять

16.03.2020 (понеділок) – Група №501а та 501б– Тема №7

Тема занять (Гормональна регуляція метаболічних процесів

Адреса для надсилання контрольних завдань: dma.biochemistry.stom.ukr@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)


В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською (I_int)

BBBB – № групи/підгрупи

CCCC – № теми

DDDD – прізвище студента


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити «ZAPYT»