Медична хімія

Мурашевич 401б.docx
Розклад відеоконференцій медхімія Цокур.docx

1. Щоб приєднатися до курсу та ознайомитися з теоретичним матеріалом і завданнями, перейдіть за посиланням на Google classroom, що розташоване нижче.Для цього Ви повинны мати акаунт Google!

2. Натисніть "приєднатися"

3. Введіть код курсу , який ви отримали від викладача, і дійте за інструкціями. Коди до всіх курсів будуть надані старостам груп.

4. Виконані завдання відправляйте на перевірку викладачу на вказану адресу електронної пошти. В листі студент зазначає П.І.Б., факультет, № підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською

BBBB – № групи/підгрупи

CCCC – № теми

DDDD – прізвище студента

Вітчизняні студенти, поток А

Код для приєднання до класу: cd5m23a

Відповіді відправляти на електронну пошту dsma.chimiemedicale.ukr@gmail.com