Біоорганічна хімія

1. Щоб приєднатися до курсу та ознайомитися з теоретичним матеріалом і завданнями, перейдіть за посиланням на Google classroom, що розташоване нижче.Для цього Ви повинны мати акаунт Google!

2. Натисніть "приєднатися"

3. Введіть код курсу , який ви отримали від викладача, і дійте за інструкціями. Коди до всіх курсів будуть надані старостам груп.

4. Виконані завдання відправляйте на перевірку викладачу на вказану адресу електронної пошти. В листі студент зазначає П.І.Б., факультет, № підгрупи та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА – назва факультету латинською

BBBB – № групи/підгрупи

CCCC – № теми

DDDD – прізвище студента

Адреси поштових скриньок для надсилання відповідей на завдання:

1) для груп 451,452 - dsma.bioorganique.in.ukr.@ gmail. com

2) для підгруп 1 а и 3а - shevtsova377603@gmail.com

3) для підгрупи 2а tsokurnata@i.ua

4) для підгрупи 1б и 3б - dsma.bioorganique.ukr @gmail.com

5) для підгрупи 2б - murashevych.b@gmail.com