Бібліотека

Перелік навчально-методичної літератури з  курсу «Медична хімія» для студентів 1 курсу, що навчаються за фахом «Медицина», «Стоматологія»


    Базова:

1. Медична хімія: підручник для ВНЗ / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред.. проф.. В.О. Калібабчук – К. ВСВ «Медицина», 2013 – 328с.

2.  Мороз А.С. Медична хімія : підручник /, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 776 с.

 

    Допоміжна:


1. Музиченко В.П. Медична хімія. Медицина (Київ). – 2010. – 496 с.

2. Миронович Л.М. Медична хімія: Навчальний посібник. – Київ: Каравела, 2008. – 159 с.

3. Порецький А.В., Баннікова-Безродна О.В., Філіппова Л.В. Медична хімія: Підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2012. — 384 с.

 

           Інформаційні ресурси:

         1.     Офіційний сайт ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»:


http://www.dsma.dp.ua/kafedri-dma/biokhimiji-medichnoji-ta-farmatsevtichnoji-khimiji/materiali-kafedri


2.     http://www.freebookcentre.net/chemistry-books-download/Medicinal-Chemistry-by-Dr-Moira-Bode-and-Dr-Amanda-Rousseau.html

 

3.     https://chemistry.com.pk/books/textbook-of-inorganic-chemistry/


4.     https://chemistry.com.pk/books/atkins-physical-chemistry/

5.     https://chemistry.com.pk/books/general-chemistry-10e-petrucci/


6.     http://chemistry-chemists.com/Uchebniki.html

 

   

 Перелік навчально-методичної літератури з  курсу «Біоорганічна хімія та біохімія» для студентів 2 курсу, що навчаються за фахом «Лікувальна справа»«Педіатрія»«Медико-профілактична справа», «Стоматологія»

     Базова:

1. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія (ВНЗ ІV р. а.) / за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. Вид.: ВСВ "Медицина", 2014. – 272 с.

2. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 1. Біоорганічна хімія (ВНЗ ІV р. а.) / за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. Вид.: ВСВ "Медицина", 2016. – 272 с.

3. Скляров О.Я. Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студентів стоматол.

ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 705 с.

4. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. - 744 с.

5. Біологічна та біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : Одеський мед університет, 2011. - 235 с.

6. Біохімія: підручник / за загальною редакцією проф. А.Л.Загайка, проф. К.В.Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.

7. Биологическая химия [Текст]: учебник / под ред. А.Д.Тагановича. – Минск: Асар, М: Издательство БИНОМ, 2008. – 688 с.

8. Щербак И.Г. Биологическая химия: Учебник. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2005. – 480 с.

    Додаткова:

1. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження [Текст] :підручник для студ. вищих мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / О. Я. Скляров [та ін.]. - К. : Медицина, 2009. - 352 с.

2. Функціональна біохімія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищого фарм.навч. закл. ІVрівня акредитації / А.Л.Загайко [та ін.]. - Харків. :НФаУ, 2010. - 219 с.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Перегляд Завантажити
  3476КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:41 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  1432КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:41 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  3365КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:42 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  2443КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:42 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  4622КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:42 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  2118КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:43 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  993КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:43 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  2222КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:43 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  2732КБ версія 1 19 трав. 2017 р., 02:41 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  2163КБ версія 1 21 трав. 2017 р., 01:07 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  5355КБ версія 1 21 трав. 2017 р., 01:30 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  1302КБ версія 1 21 трав. 2017 р., 01:07 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  1258КБ версія 1 21 трав. 2017 р., 01:30 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Ċ
Перегляд Завантажити
  1380КБ версія 1 21 трав. 2017 р., 01:30 Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
Comments