Новини

   5-6 жовтня 2017року у палаці студентів ДНУ відбулася 4-та Міжнародна наукова  конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ  ТА КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ». Організаторами якої виступили кафедра біофізики та біохімії Дніпровського  національного університету імені Олеся Гончара    та кафедра біохімії та медичної хімії  ДЗ «ДМА МОЗ УКРАЇНИ». На конференції були представлені  усні та стендові доповіді за секціями: 1) нейробіологія та нейрохімія;  2) медична біохімія;  3)екологічна біохімія;   4) клітинна біологія. У роботі конференції взяли участь 292 учасники, серед них 44 іноземних, з Туреччини, Швеції, Чеської республіки, Білорусі, США, Норвегії, Польщі.

    Наукова робота нашої кафедри була представлена усними доповідями Маслак Ганни Сергіївни «РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ЗА ЛЕЙКЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ», Гордієнко Юлії Анатоліївни «ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОЇ ДНК ТА ПОЛІФОСФАТІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» та Ткаченко Вікторії Андріївни «ЕПЛЕРЕНОН ПОСЛАБЛЮЄ СЕРЦЕВУ ДИСФУНКЦІЮ ТА ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ СТРЕС У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ МІОКАРДА». Та стендовою доповіддю Нетроніної Ольги Володимирівни  «СІАЛОТОПИ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ЗА ЛЕЙКЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ». 


18-20 вересня 2017р. у місті Люблін (Польща) відбулася VIII Львівсько-Люблінська конференція з експериментальної та клінічної біохімії, на якій були представлені наукові здобутки кафедри біохімії та медичної хімії нашої академії. Співробітники кафедри приймали активну участь у роботі конференції із усними та стендовими доповідями. 11-12 травня 2017 року на базі Запорізького медичного університету відбулася конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017». У секції «біохімія» від ДЗ «ДМА» приймала участь студентка 2-го курсу І медичного факультету Ніколайчик Аліна (10а). За доповідь «Вплив корвітину та доксицикліну на стан міокарда при експериментальному ішемічному ушкодженні» вона посіла І місце та була відзначена Дипломом 1-го ступеня в номінації «Найкраща наукова доповідь».

Науковий керівник: вик. кафедри біохімії та медичної хімії Ткаченко В.А.

 

Колектив академії та студентство вітають Аліну з відмінним результатом!


ĉ
Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії,
19 квіт. 2017 р., 04:13
ć
Кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії,
26 вер. 2017 р., 03:15
Comments