Підготовка науково-педагогічних кадрів

  • Аспірантура за спеціальністю біохімія
  • Співробітники кафедри, які виконують кандидатські дисертації:
    1. Ткаченко Вікторія Андріївна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "О-N-Ацетилглюкозамін-глікозилювання білків при експериментальній ішемії міокарда".
    2. Шевченко Юлія Анатоліївна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: «Роль лізосомних цистеїнових катепсинів та металопротеаз у патогенезі запальних процесів у дитячому віці».
    3. Шаульська Ольга Едуардівна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Матриксні металопротеїнази та їх інгібітори при оксидативно-карбонільному стресі".
Comments