Підготовка науково-педагогічних кадрів

Функціонує аспірантура за спеціальністю  03.00.04 "біохімія"

Співробітники кафедри, які виконують дисертації:

   1. Ткаченко Вікторія Андріївна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "О-N-Ацетилглюкозамін-глікозилювання білків при експериментальній ішемії міокарда".
    2. Шевченко Юлія Анатоліївна - аспірант очної форми навчання
    3. Шаульська Ольга Едуардівна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Матриксні металопротеїнази та їх інгібітори при оксидативно-карбонільному стресі".
    4. Долгіх Ганна Віталіївна. Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Фібронектин та його інтегриновий рецептор при онкопроліферативних процесах".
    5. Нетроніна Ольга Володимирівна. Запланована і виконується докторська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Глікопротеом клітин крові хворих на нейроонкологічні захворювання"
Comments