Колектив кафедри

Маслак Ганна Сергіївна

завідувач кафедри, доцент, доктор біологічних наук (медична біохімія 14.01.32)

Тема кандидатської дисертації: «Глікозильованність IgG та їх взаімодія із фібронектином в нормі і при патології» (біохімія 03.00.04).

Тема докторської дисертації: «Глікоформи білків плазми і клітин та експресія генів за лейкемічних захворювань»

Вiдповiдальний секретар Дніпропетровського відділення українського біохімічного товариства.Бразалук Олександр Захарович

професор, доктор біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема докторської дисертації: «Стан ліпідів, білків і обмін кальцію в скелетних м’язах за умов порушення нейротрофічного контролю».
Дійсний член Української академії наук, член 2-х фахових семінарів по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Голова випускної державної комісії ДНУ ім. Олеся Гончара з біохімії та мікробіології. Голова Дніпропетровського відділення Українського біохімічного товариства.

Шевцова Алла Іванівна

професор, доктор біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема докторської дисертації: «Специфічні глікопротеїни трофобласта у нормі та при патології».
Член 2-х рад з передзахисту дисертаційних робіт.
Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Лебеденко Віталій Юхимович 

доцент, кандидат біологічних наук (фізіологія людини та тварин 03.00.13)

Тема кандидатської дисертації: «Межсегментарные влияния на регуляторные нейронные механизмы шейного утолщения при активации нервов задней конечности».
Завідувач учбовою частиною кафедри.

Черноусова Наталія Михайлівна 

доцент, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Еколого-фізіологічні основи стійкості вегетуючих рослин кукурудзи до низьких позитивних нічних температур».
Керівник СНТ кафедри. Відповідальна за методичну роботу кафедри.
Відповідальна за навчальну роботу з англомовними студентами ІІ курсу.
Відповідальна за підготовку студентів до іспитів формату «Крок-І» з Біологічної хімії.

Письменецька Ірина Юріївна

доцент, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження гетерогенності та поліморфізму зеїнів самозапилених ліній кукурудзи».

Відповідальна за міжнародні наукові зв’язки кафедри.

Пелешенко Ганна Борисівна

доцент, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Фрагменти фібронектину людини і їх імуноглобулін-зв’язуюча активність за норми і при запальних процесах в сполучній тканині».
Відповідальний секретар ДЕК.
Відповідальна за роботу з іноземними студентами ІІ курсу.
Відповідальна за підготовку студентів спеціальності «Фармація» до іспитів формату «Крок-І» з Біологічної хімії.

 
Трушенко Олександр Сергійович

старший викладач, кандидат біологічних наук (фізіологія людини і тварин 030013)

Тема кандидатської дисертації: "Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні ії функціонально-морфологічної цілісності".
 
 Абраімова Ольга Євгеніївна

викладач, кандидат біологічних наук (біотехнологія 03.00.20) 

Тема кандидатської дисертації: «Біотехнологія отримання морфогенних калусів та рослин-регенерантів для генетично різнорідних форм кукурудзи (Zea mays L.)».

Відповідальна за роботу з іноземними студентами І курсу.

 

Машейко Іван Володимирович 

викладач, кандидат медичних наук (медична біохімія 14.01.32)

Тема кандидатської дисертації: «Гетерогенність глікозилювання клітинного та плазмового α1-кислого глікопротеіну при порушеннях системи гемостазу».

Шевцова Ксенія Вікторівна

викладач, доцент, кандидат технічних наук (хімія високомолекулярних сполук 02.00.06)

Тема кандидатської дисертації: «Создание систем модификаторов на основе лигнина для совершенствования структуры и свойств эластомерных композиций»

Нетроніна Ольга Володимирівна

викладач, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Сіалові кислоти плазми та сіальованість лімфоцитів при хронічних лімфо- і мієлопроліферативних захворюваннях крові».

Профорг кафедри.
Член профбюро ІІІ медичного факультету – відповідальна за роботу з дітьми співробітників.

Долгіх Ганна Віталіївна

викладач

Відповідальна за роботу зі студентами І курсу.

Гордієнко Юлія Анатоліївна

викладач, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Експресія та активність матрикс-деградуючих ензимів при серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях»
Член профбюро ІІІ медичного факультету – відповідальна за роботу з пенсіонерами.

Ткаченко Вікторія Андріївна
викладач

 Відповідальна за архів кафедри та оформлення стендів.

Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: О-N-Ацетилглюкозамін-глікозилювання білків при експериментальній ішемії міокарда

Шевченко Юлія Анатоліївна
викладач

Відповідальна за електронні ресурси кафедри.
Відповідальна за цивільну оборону та техніку безпеки.
Відповідальна за своєчасну подачу інформації по групах ризику студентів всіх факультетів І та ІІ курсів.

Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: «Роль лізосомних цистеїнових катепсинів та металопротеаз у патогенезі запальних процесів у дитячому віці».

Шаульська Ольга Едуардівна
викладач


Відповідальна за оновлення баз «Крок-І» з Біологічної хімії.
Відповідальний секретар засідань кафедри та науково-методичних нарад.

Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Матриксні металопротеїнази та їх інгібітори при оксидативно-карбонільному стресі"

 
Кузьменко Катерина Юріївна
викладач
 

Литвякова Людмила Никифорівна

старший лаборант

Тропко Олена Андріївна

лаборант

Лисак Людмила Василівна

лаборант


 

Машкова Людмила Іванівна

лаборант