Колектив кафедри

Маслак Ганна Сергіївна

завідувач кафедри, доцент, доктор біологічних наук (медична біохімія 14.01.32)

Тема кандидатської дисертації: «Глікозильованність IgG та їх взаімодія із фібронектином в нормі і при патології» (біохімія 03.00.04).

Тема докторської дисертації: «Глікоформи білків плазми і клітин та експресія генів за лейкемічних захворювань»

Вiдповiдальний секретар Дніпропетровського відділення українського біохімічного товариства.Бразалук Олександр Захарович

професор, доктор біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема докторської дисертації: «Стан ліпідів, білків і обмін кальцію в скелетних м’язах за умов порушення нейротрофічного контролю».
Дійсний член Української академії наук, член 2-х фахових семінарів по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Голова випускної державної комісії ДНУ ім. Олеся Гончара з біохімії та мікробіології. Голова Дніпропетровського відділення Українського біохімічного товариства.

Шевцова Алла Іванівна

професор, доктор біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема докторської дисертації: «Специфічні глікопротеїни трофобласта у нормі та при патології».
Член 2-х рад з передзахисту дисертаційних робіт.
Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Лебеденко Віталій Юхимович 

доцент, кандидат біологічних наук (фізіологія людини та тварин 03.00.13)

Тема кандидатської дисертації: «Межсегментарные влияния на регуляторные нейронные механизмы шейного утолщения при активации нервов задней конечности».
Завідувач учбовою частиною кафедри.

Черноусова Наталія Михайлівна 

доцент, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Еколого-фізіологічні основи стійкості вегетуючих рослин кукурудзи до низьких позитивних нічних температур».
Керівник СНТ кафедри. Відповідальна за методичну роботу кафедри.
Відповідальна за навчальну роботу з англомовними студентами ІІ курсу.
Відповідальна за підготовку студентів до іспитів формату «Крок-І» з Біологічної хімії.

Письменецька Ірина Юріївна

доцент, кандидат біологічних наук (екологія 03.00.16)

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження гетерогенності та поліморфізму зеїнів самозапилених ліній кукурудзи».

Відповідальна за міжнародні наукові зв’язки кафедри.

Пелешенко Ганна Борисівна

доцент, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Фрагменти фібронектину людини і їх імуноглобулін-зв’язуюча активність за норми і при запальних процесах в сполучній тканині».
Відповідальний секретар ДЕК.
Відповідальна за роботу з іноземними студентами ІІ курсу.
Відповідальна за підготовку студентів спеціальності «Фармація» до іспитів формату «Крок-І» з Біологічної хімії.

 
Трушенко Олександр Сергійович

старший викладач, кандидат біологічних наук (фізіологія людини і тварин 03.00.13)

Тема кандидатської дисертації: "Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні ії функціонально-морфологічної цілісності".

Відповідальний за електронні ресурси кафедри.
 
 Абраімова Ольга Євгеніївна

викладач, кандидат біологічних наук (біотехнологія 03.00.20) 

Тема кандидатської дисертації: «Біотехнологія отримання морфогенних калусів та рослин-регенерантів для генетично різнорідних форм кукурудзи (Zea mays L.)».

Відповідальна за роботу з іноземними студентами І курсу.

 


Шевцова Ксенія Вікторівна

викладач, доцент, кандидат технічних наук (хімія високомолекулярних сполук 02.00.06)

Тема кандидатської дисертації: «Создание систем модификаторов на основе лигнина для совершенствования структуры и свойств эластомерных композиций»

Нетроніна Ольга Володимирівна

викладач, кандидат біологічних наук (біохімія 03.00.04)

Тема кандидатської дисертації: «Сіалові кислоти плазми та сіальованість лімфоцитів при хронічних лімфо- і мієлопроліферативних захворюваннях крові».

Профорг кафедри.
Член профбюро ІІІ медичного факультету – відповідальна за роботу з дітьми співробітників.

Долгіх Ганна Віталіївна

викладач

Відповідальна за роботу зі студентами І курсу.


Ткаченко Вікторія Андріївна
викладач

 Відповідальна за архів кафедри та оформлення стендів.

Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: О-N-Ацетилглюкозамін-глікозилювання білків при експериментальній ішемії міокарда

Шевченко Юлія Анатоліївна
аспірант

Відповідальна за цивільну оборону та техніку безпеки.
Відповідальна за своєчасну подачу інформації по групах ризику студентів всіх факультетів І та ІІ курсів.


Шаульська Ольга Едуардівна
викладач


Відповідальна за оновлення баз «Крок-І» з Біологічної хімії.
Відповідальний секретар засідань кафедри та науково-методичних нарад.

Запланована і виконується кандидатська дисертація (біохімія 03.00.04) за темою: "Матриксні металопротеїнази та їх інгібітори при оксидативно-карбонільному стресі"

 
Кузьменко Катерина Юріївна
викладач
 

Литвякова Людмила Никифорівна

старший лаборант

Тропко Олена Андріївна

лаборант 

Машкова Людмила Іванівна

лаборант